• Otel
  • Tur
  • Araç
Gidilecek Yer
Gidilecek yerin yazın. Örn: Antalya, Berlin, Kemer
Gidiş Tarihi Çıkış Tarihi
Oda Sayısı
  Yetişkin Çocuk
Oda 1
Oda 2
 
 
 
Gidilecek Yer
Gidilecek yerin yazın. Örn: Antalya, Berlin, Kemer
Ülke
 
Vizesiz Turlar Alan Vergisiz  
 
 Alış:
Dönüş:
  . . .      
        ( Değiştir )
Tarih Aralığı:
Alış :  
Dönüş :  
Tur312 Sigorta

Tur312 TATİL PAKETLERİ SİGORTA ÖZEL ŞARTLARI

Seyehat Acentasının İflası ve Seyehat Acentesinden Kaynaklanan Hizmet Kusuruları Teminatı

 

Sigortalının paket tur kapsamında seyehat acentesi vasıtasıyla yapacağı seyehat ve konaklamalarda ve sigortalının bedelini ödemiş olması kaydıyla;

a)Acentenin iflas etmesi ve iflasın kanunen yetikili mercilerce ilanı,

b)Acentenin seyehatle ilgili olarak hizmet aldığı üçüncü kişilerden kaynaklanan nedenelerle hizmeti verememesi ,yahut taahhüt ettiği şekilde yerine getirememesi,

c)Acentenin kamu güvenliği nedeniyle kamu otoritesince faaliyetlerinin durdurulması halleri hariç,grev,lokavt,halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler sonucu  hizmet vermesinin mümkün olmaması halinde,

d)Acentenin faaliyet ve/veya operasyonuna Turizm Bakanlığı yada TÜRSAB tarafından son verilmesi, seyehatin fiilen yapılamayacağının veya tamamlanamayacağının ortaya çıkması durumunun , TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı'nın bildirmiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi halinde,

paket turun gerçekleştirilememesi,yahut acentenin kusuruyla gereği gibi yerine getirilememesi halinde,paket tur bedelini aşmamak kaydıyla sigortalının zararı işbu kloz kapsamında ,acentenin hizmet kusuru oranında tazmin edilir.

Tazminatı talep edebilmek için , sigortalının talebi tevsik edecek tüm belgelerle birlikte,makbuz,fatura ve benzeri kanunen geçerli sayılanan ödeme ve ispat belgelerini ibrazı şarttır.

Sigortalının kendisinden kaynaklanan nedenlerle oluşacak zararlar bu teminat kapsamında değerlendirilmez.

 

Tur312 Turizm ve Seyehat Acentası                                                                Allianz Sigorta